8 มกราคม 2562 อิทธิพลพายุปาบึก ทำขยะลอยเกลื่อนชายหาดทุ่งวัวแล่น

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/lFFqy2HyF

ที่หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ชุมพร ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่งพังเสียหายตลอดแนวชายหาด 3 กม.จากเดิมที่สวยงามกว้างเกือบ 40 เมตรจากชายฝั่ง ตอนนี้ถูกคลื่นกัดเซาะเหลือ 10 เมตร เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบบริเวณชายหาด เบื้องต้นยังไม่พบสัตว์ทะเลเสียชีวิต ส่วนใหญ่พบเป็นขยะนานาชนิด .- สำนักข่าวไทย